Close

September 21, 2018

AdWords มือใหม่ ตอนที่1: Google AdWords คืออะไร?

พบกับซีรี่ย์ “AdWords มือใหม่” สำหรับทุกคนที่อยากทำโฆษณา Google AdWords แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง คุณก้อยจากทีม Google จะมาอธิบายทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่มทำการโฆษณาให้ฟังง่ายๆ เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ต้นไปพร้อมๆกันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.